Science & WISDOM

Wetenschap

We gebruiken het woord ‘wijs(heid)’ geregeld in ons dagelijks leven maar wat verstaan we precies onder wijsheid én is wijsheid aan te leren? 

Middels wetenschappelijk onderzoek (VU Amsterdam & Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) bestuderen we vanuit een neuropsychologisch perspectief deze vragen.

We publiceren op deze site de wetenschappelijke artikelen. Daarnaast vertalen we wetenschappelijke bevindingen naar begrijpbare blogs en video’s zodat wetenschappelijke kennis over dit onderwerp voor iedereen toegankelijk is.

Achtergrond Informatie

Wil je meer informatie ontvangen over het onderzoek?
Download gratis het achtergrond document.
Gratis

VAN KENNIS NAAR WIJSHEID

WAAROM WIJSHEID?

We leven in een wereld waarin zowel individuen als samenleving onderhevig zijn aan complexe vraagstukken. Hedendaags is er een groeiende wetenschappelijke behoefte aan pro-sociale kaders voor het oplossen van deze complexe vraagstukken waar alleen kennis niet toereikend lijkt te zijn. Immers, soms heb je bij het oplossen van een moeilijk vraagstuk niet nog meer kennis nodig maar wijsheid. Het hebben van wijsheid kan van toegevoegde waarde zijn omdat wijsheid een belangrijke sociale functie kan vervullen. 

Onderwijsinnovatie

In de trap ‘data-informatie-kennis-wijsheid’, focust het onderwijs zich echter voornamelijk op kennisontwikkeling, terwijl kennis vergankelijk is. Juist daarom is het waardevol als het onderwijs zich naast kennis ook focust op de laatste fase; wijsheid.

Wijsheid ontwikkelen

Om in beeld te krijgen wat nodig is om wijsheid te ontwikkelen wordt binnen dit PhD traject onderzoek gedaan wat we verstaan onder wijsheid, wat specifieke ‘leerbare wijsheidkaraktereigenschappen’ zijn en welke ‘wijsheid activatie strategieën’ nodig zijn om wijsheid karaktereigenschappen te ontwikkelen.

PHD ONDERZOEK

Om antwoord te kunnen vinden op die vragen wordt onder leiding van promovenda Drs. Su-Anne (E.M) van Waes praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar effectieve strategieën voor het ontwikkelen van wijsheid. Het promotie onderzoek staat onder begeleiding van de VU Amsterdam (Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen; afdeling klinische-, neuro- en ontwikkelingspsychologie) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (lectoraat ‘leven lang ontwikkelen’).

Onderzoeksopzet

1

Definieren

In fase 1 zal een literatuur onderzoek worden uitgevoerd om te achterhalen wat we onder wijsheid verstaan op basis van huidige wetenschappelijke bevindingen.

2

Kaderen

In fase 2 zal onderzocht worden welke definitie (uit fase 1) het beste gehanteerd kan worden in het hoger beroepsonderwijs.

3

Ontwerpen

In fase 3 zal onderzocht worden welke leerbare wijsheid karaktereigenschappen met bijbehorende onderwijskundige wijsheid activatie strategieën van toepassing zijn binnen het hoger beroepsonderwijs.

4

Ontwikkelen

In fase 4 zal een experiment worden uitgevoerd bij jong volwassenen binnen het hbo, waar gemeten wordt welke interventies uit fase 3 kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van wijsheid.

Fase 1 | 2022-2023
Fase 1 2022-2023 75%
Fase 2 | 2023-2025
Fase 2 2023-2025 0%
Fase 3 | 2025-2026
Fase 3 2025-2027 0%
Fase 4 | 2026-2027
Fase 4 2025-2027 0%

HET ONDERZOEKSTEAM

BLOGS

ARTIKELEN

OOK INTERESSANT

Populair

© 2022 - 2024 All rights reserved Wisdom Lab
Su-Anne van Waes