wetenschap

Perspectieven

Als ik vertel dat ik onderzoek doe naar het thema wijsheid is vaak de eerst gestelde vraag; Wat versta je onder wijsheid? Een logische en terechte vraag. Echter mijn literatuurstudie heeft mij geleerd dat deze vraag nog niet zo simpel is om te beantwoorden. Als eerste is het van belang om het thema ‘perspectieven’ te bespreken.

Inleiding

Inleiding

O

Samenvatting

Oda 

Disclaimer: Deze blog is geen wetenschappelijk artikel! Het doel van deze blog is om laagdrempelig wetenschappelijke kennis te delen afkomstig uit gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Om kennis voor iedereen toegankelijk te maken wordt in deze blog gekozen voor behapbaar en leesbaar. Dit betekent dat vaak maar een klein onderdeel wordt uitgelegd wat echter afkomstig is uit een groter geheel/vraagstuk (behapbaar) en wordt er gekozen voor een begrijpbare taal (leesbaar). Het doel is niet om volledig te zijn maar om interesse te wekken, inspiratie te bieden en de brug te verkleinen. Indien je interesse hebben in mijn wetenschappelijke artikelen dan vindt je die hier.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Wisdom Lab besteedt aan deze website en de hierin opgenomen informatie, kan Wisdom Lab niet instaan voor de gegarandeerde actualiteit van de informatie. Wisdom Lab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

SHARE AND SPREAD WISDOM 

OOK INTERESSANT

Populair

© 2022 - 2023 All rights reserved Wisdom Lab
Su-Anne van Waes