Wisdom Lab

Idealen

Hoe Wisdom Lab maatschappelijk bijdraagt

socialere wereld

We leven in een wereld waarin zowel individuen als samenlevingen onderhevig zijn aan onzekerheden, diversiteit, polarisatie en snelle veranderingen. Juist daarom is er hedendaags een groeiende wetenschappelijke behoefte aan pro-sociale kaders voor het oplossen van deze complexe vraagstukken waar alleen kennis niet toereikend lijkt te zijn. Immers, soms heb je bij het oplossen van een complex vraagstuk niet alleen kennis nodig maar ook wijsheid om te komen tot een antwoord of oplossing. Het hebben van wijsheid kan van toegevoegde waarde zijn omdat wijsheid een belangrijke sociale functie kan vervullen bij complexe vraagstukken.

Onderwijsinnovatie

Ons huidig onderwijsstelsel richt zich met name op kennisontwikkeling in plaats van persoonlijke ontwikkeling. Onderzoekers concluderen dat onderwijsinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van wijsheid, door studenten te leren studenten vraagstukken óók vanuit wijsheid te benaderen. Wij streven ernaar dat dit promotie onderzoek een impuls kan gegeven aan de inrichting van onze huidige onderwijsinrichting.

Culturele diversiteit

Wij zien de wereld als ons klaslokaal en geloven dat in elke cultuur lessen zitten waar we van kunnen leren. Wijsheid wordt bestudeerd vanuit een mondiaal oogpunt en nemen diverse perspectieven mee om te komen tot bevindingen. Wij streven ernaar dat men open staat om te willen leren van andere (culturen).

Su-Anne van Waes

In 2022 is Wisdom Lab opgericht door Su-Anne van Waes. Geboren in 1982 op het prachtige eiland Sri-Lanka waarna haar adoptie ouders een warm thuis hebben gecreëerd in Nederland. Opgevoed in het Brabantse Kaatsheuvel maar door studie sinds 1998 wonend in het Gelderlandse Nijmegen. 

Na de opleidingen CIOS (sportopleiding), fysiotherapie en sociale wetenschap is Su-Anne sinds 2007 werkzaam in het Hoger Beroepsonderwijs. Daarbinnen heeft ze verschillende functies bekleed zoals hoofddocent, teamleider en strategische onderwijsadviseur. 

Ook heeft ze langdurig buiten de Nederlandse grenzen gewerkt. Als onderwijsspecialist bij diverse hogescholen in België, in 2006 als fysiotherapeut in Nepal en in 2014 in Cambodja als onderwijsadviseur bij het ministerie van onderwijs onder de vleugels van VN – UNICEF. 

Tevens is ondernemen Su-Anne niet vreemd. Met haar concept ‘The Global School’ was ze met een wekelijkse reisserie te zien op LINDA. en lande haar bedrijfsidee in de top 10 van VIVA Visionista.

Een volgende stap in Su-Anne haar carrière is haar PhD onderzoek vanuit de diep gewortelde wens dat mensen met iets meer wijsheid met elkaar zouden mogen omgaan. 

SAMENWERKEN

CONTACT

© 2022 All rights reserved Wisdom Lab
Su-Anne van Waes